Κατάσταση Συστημάτων

Τρέχουσα συνολική εικόνα της λειτουργίας της ιστοσελίδας. 

 Αυτή η ιστοσελίδα αντισταθμίζει το περιβαλλοντικό της αντίκτυπο.

 Έκδοση  - Με την υποστήριξη της HGCommunity

Ανάλυση & Υλοποίηση: Καραμπιτσάκης Γιώργος

 Design: Σαγρής Λάμπρος

 2022-23 apousies.gr. Επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Ανανέωση σε 30 δευτερόλεπτα

Ταυτοποίηση 2FA (TOTP & FIDO2)

Πρωτεύον Server

Φόρτωση..

Διεπαφή ιστοσελίδας

Πρωτεύον Server

Φόρτωση..

Εφεδρικός Server

Φόρτωση..

Βάση δεδομένων & λογαριασμοί

Πρωτεύον Server

Φόρτωση..

Τράπεζα Θεμάτων

Ανανέωση αποθετηρίου

Φόρτωση..

 Αυτή η ιστοσελίδα αντισταθμίζει το περιβαλλοντικό της αντίκτυπο.

 Έκδοση  - Με την υποστήριξη της HGCommunity

Ανάλυση & Υλοποίηση: Καραμπιτσάκης Γιώργος

 Design: Σαγρής Λάμπρος

 2022-23 apousies.gr. Επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.