Αυτή η ιστοσελίδα αντισταθμίζει το περιβαλλοντικό της αντίκτυπο.

 Έκδοση  - Με την υποστήριξη της HGCommunity

Ανάλυση & Υλοποίηση: Καραμπιτσάκης Γιώργος

 Design: Σαγρής Λάμπρος

 2022-23 apousies.gr. Επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Το σχολείο λειτουργεί με μειωμένο ωράριο.

Φόρτωση..

Φόρτωση..

Φόρτωση..

1η ώρα

(08:15-09:00)

Φόρτωση..

Φόρτωση..

Φόρτωση..

2η ώρα

(09:05-09:50)

Φόρτωση..

Φόρτωση..

Φόρτωση..

3η ώρα

(10:00-10:45)

Φόρτωση..

Φόρτωση..

Φόρτωση..

4η ώρα

(10:55-11:40)

Φόρτωση..

Φόρτωση..

Φόρτωση..

5η ώρα

(11:50-12:35)

Φόρτωση..

Φόρτωση..

Φόρτωση..

6η ώρα

(12:40-13:25)

Φόρτωση..

Φόρτωση..

Φόρτωση..

7η ώρα

(13:30-14:10)

 Αυτή η ιστοσελίδα αντισταθμίζει το περιβαλλοντικό της αντίκτυπο.

 Έκδοση  - Με την υποστήριξη της HGCommunity

Ανάλυση & Υλοποίηση: Καραμπιτσάκης Γιώργος

 Design: Σαγρής Λάμπρος

 2022-23 apousies.gr. Επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.