Δυνατότητες της εφαρμογής


Τμήματα

Δημιουργία τμημάτων.
Επιλογή τμήματος για ενημέρωση απουσιών.

Μαθητές

Κατάλογος μαθητών με τα απαραίτητα στοιχεία για την αποστολή των ενημερωτικών σημειωμάτων και την επικοινωνία με τους γονείς.

Μαθητές

Εισαγωγή και επεξεργασία μαθητών με εύχρηστες φόρμες
Eισαγωγή μαθητών με τη βοήθεια λογιστικού φύλλου xls

Απουσιολόγιο

Η καθημερινή καταχώρηση των απουσιών είναι πλέον παιχνιδάκι στη φόρμα που μοιάζει με το Απουσιολόγιο Ημέρας.
Εύκολη πρόσβαση στις ήδη καταχωρημένες ημέρες για έλεγχο και τροποποιήσεις.
Όλες οι απαραίτητες στήλες που πρέπει να σημειώνουμε: Μεμονωμένες απουσίες την 1η ώρα, ενδιάμεσα και την τελευταία, από ωριαίες αποβολές, δικαιολογημένες κλπ

Επεξεργασία

Δυνατότητα επεξεργασίας και διόρθωσης και στο Παρουσιολόγιο

Παρουσιολόγιο

Εύκολη αντιπαραβολή και ενημέρωση του βιβλίου "Παρουσιολόγιο"

Α Λυκείου

Χρήση του καθιερωμένου κώδικα χρωμάτων:
κόκκινο για δικαιολογημένες από γιατρό, πράσινο από κηδεμόνα, μπλε από διευθυντή, μαύρο για αποβολές

Β & Γ Λυκείου

Ξεχωριστές σειρές για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Κατεύθυνσης - Ειδικότητας, Επιλογής
Αυτόματο άθροισμα κάθε σειράς, Μήνα Τριμήνου - Τετραμήνου, Σύνολο χρονιάς σε αντιστοιχία με το Παρουσιολόγιο

Δικαιολόγηση

Ενημέρωση των δικαιολογημένων απουσιών. Εκτύπωση αίτησης για δικαιολόγηση απουσιών.

Ειδοποιητήριο

Αυτόματη εκτύπωση των Ειδοποιητηρίων κάθε Μήνα για κάθε μαθητή ξεχωριστά ή για όσους έχουν πάνω από έναν αριθμό απουσιών
Δυνατότητα αποστολής ειδοποιητηρίων με e-mail στους γονείς που έχουν καταχωρημένο e-mail

Ετικέτες

Αυτόματη εκτύπωση ετικετών για επικόληση στους φακέλους προς αποστολή στους γονείς

Δεδομένα

Εξαγωγή των δεδομένων (backup) σε διάφορες μορφές είτε για άμεσο κατέβασμα είτε συμπιεσμένο για αποστολή με e-mail. Εύκολη εισαγωγή του αρχείου όταν χρειαστεί και ανάκτηση των δεδομένων.

Αθροίσματα

Άμεση εικόνα της κατάστασης απουσιών στην τάξη. Επιλογή μαθητών, χρονικών περιόδων (ανά Μήνα, Τρίμηνο, Τετράμηνο). Αναλυτική έκθεση των απουσιών για μια χρονική περίοδο


 

Χαίρομαι ιδιαίτερα που το myschool προχώρησε και μηχανοργάνωσε τα σχολεία μας παρόλο που αυτό ωθεί στην εφεδρεία τη "Διαχείριση απουσιών"!

Διαπιστώνω ότι και εσείς όπως και εγώ δεν αισθανόμαστε πλέον την ανάγκη να χρησιμοποιούμε τη "Διαχείριση απουσιών".

Αναρωτιέμαι αν θα πρέπει η "Διαχείριση απουσιών" να "βγει στη σύνταξη"!