Ασφαλής σύνδεση https


Προτείνεται η ασφαλής κρυπτογραφημένη σύνδεση

https

 
 

Για να γίνει αυτό εφικτό πρέπει όταν σας ζητηθεί να αποδεχτείτε το πιστοποιητικό ασφαλείας και να προσθέσετε μια εξαίρεση όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες (φυλομετρητής Firefox):


 

Χαίρομαι ιδιαίτερα που το myschool προχώρησε και μηχανοργάνωσε τα σχολεία μας παρόλο που αυτό ωθεί στην εφεδρεία τη "Διαχείριση απουσιών"!

Διαπιστώνω ότι και εσείς όπως και εγώ δεν αισθανόμαστε πλέον την ανάγκη να χρησιμοποιούμε τη "Διαχείριση απουσιών".

Αναρωτιέμαι αν θα πρέπει η "Διαχείριση απουσιών" να "βγει στη σύνταξη"!