Ασφαλής σύνδεση https


Προτείνεται η ασφαλής κρυπτογραφημένη σύνδεση

https

 
 

Για να γίνει αυτό εφικτό πρέπει όταν σας ζητηθεί να αποδεχτείτε το πιστοποιητικό ασφαλείας και να προσθέσετε μια εξαίρεση όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες (φυλομετρητής Firefox):