Παρουσίαση εικόνας 

Χαίρομαι ιδιαίτερα που το myschool προχώρησε και μηχανοργάνωσε τα σχολεία μας παρόλο που αυτό ωθεί στην εφεδρεία τη "Διαχείριση απουσιών"!

Διαπιστώνω ότι και εσείς όπως και εγώ δεν αισθανόμαστε πλέον την ανάγκη να χρησιμοποιούμε τη "Διαχείριση απουσιών".

Αναρωτιέμαι αν θα πρέπει η "Διαχείριση απουσιών" να "βγει στη σύνταξη"!