Διαχείριση Απουσιών


Παρακολουθείστε τις απουσίες των μαθητών σας!

Πλήρης αντιστοιχία με τα επίσημα βιβλία!

Αυτόματα αθροίσματα, εκτυπώσεις, ...!


4 εγγεγραμμένοι χρήστες, 21 τμήματα.

Περισσότερα...  
Οδηγίες Χρήσης