Διαχείριση Απουσιών


Παρακολουθείστε τις απουσίες των μαθητών σας!

Πλήρης αντιστοιχία με τα επίσημα βιβλία!

Αυτόματα αθροίσματα, εκτυπώσεις, ...!


3 εγγεγραμμένοι χρήστες, 15 τμήματα.

Περισσότερα...  
Οδηγίες Χρήσης