Διαχείριση Απουσιών


Παρακολουθείστε τις απουσίες των μαθητών σας!

Πλήρης αντιστοιχία με τα επίσημα βιβλία!

Αυτόματα αθροίσματα, εκτυπώσεις, ...!


1 εγγεγραμμένοι χρήστες, 14 τμήματα.

Περισσότερα...  
Οδηγίες Χρήσης


 

17/1/2020: Σας ενημερώνω ότι σύντομα η "Διαχείριση απουσιών" θα αποσυρθεί ...