Διαχείριση Απουσιών


Παρακολουθείστε τις απουσίες των μαθητών σας!

Πλήρης αντιστοιχία με τα επίσημα βιβλία!

Αυτόματα αθροίσματα, εκτυπώσεις, ...!


4 εγγεγραμμένοι χρήστες, 22 τμήματα.

Περισσότερα...  
Οδηγίες Χρήσης


 
ΝΕΑ:
Αποστολή SMS σε κηδεμόνες
Δείτε εδώ
 
Αν έχετε άποψη για εταιρία αποστολής SMS προτείνετε μία.